Małgorzata Pataj-Kmec

nauczycielka języka niemieckiego; tutorka

Od 2015 jestem związana ze Startową. W pracy z uczniami staram się skutecznie przekazywać wiedzę, łącząc różne metody i narzędzia pracy z umiejętnościami interpersonalnymi.

Ukończyłam filologię germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja nauczycielska). Jako stypendystka studiowałam na Uniwersytecie Wiedeńskim (Instytut Filologii Germańskiej i Instytut Językoznawstwa).

Początkowo pracowałam jako lektor w szkole językowej Worldwide School w sekcji In-Company Training gdzie wkrótce zostałam metodykiem i koordynatorką zajęć z jęz. niemieckiego. Zajmowałam się poziomowaniem językowym, analizą potrzeb, przeprowadzałam ewaluację, ankiety, szkolenia dla trenerów, opracowywałam programy szkoleń wakacyjnych, biuletyn edukacyjny online, audyt językowy.

Już wtedy zetknęłam się z rozwijaniem soft skills, tj: komunikatywności, kreatywności, umiejętności pracy w zespole, które stanowią integralną część kompetencji kluczowych XXI w.

Starałam się też nigdy nie tracić kontaktu z rzeczywistością szkolną. Prowadząc zajęcia otwarte, grupowe i indywidualne przygotowywłam licealistów do egzaminu maturalnego podstawowego i rozszerzonego z języka niemieckiego.

Uwielbiam balet i muzykę klasyczną.