Rekrutacja

Lista przyjętych (zaktualizowana 20 maja) – wg kodów alfabetycznie:

AB302
AB995
AD410
AL660
AM864
AU407
AZ023
AZ742
BB414
BD538
BJ247
BW868
EW258
FD407
FL953
FM077
HK281
HR671
HW372
JJ298
JN385
JR236
JT370
JW700
KW448
LB707
LG375
LJ887
MC548
MC854
MK622
MK927
MR454
MR541
MS283
MT026
NM076
OS733
PC459
PK616
PW670
SJ400
TB385
TF-A666
TF900
UK519
ZG661
ZZ268

Prosimy o wpłatę wpisowego do szkoły w wysokości 1450 zł na konto o numerze: 70 1240 5934 1111 0010 8464 5174 w tytule wpisując „wpisowe Startowa 4K + imię i nazwisko kandydata/tki”. Brak wpłaty oznacza rezygnację z miejsca w szkole.

Jednocześnie osoby przyjęte prosimy o wypełnienie dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły (w tym deklaracji językowej!).

LINK DO DOKUMENTÓW

Prosimy o pobranie i wypełnienie dokumentów na komputerze. Następnie o wydrukowanie i własnoręczne podpisanie oraz przyniesienie ich do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

Deklarację językową prosimy wypełnić wyłącznie w formularzu internetowym.

Na spotkanie dla osób przyjętych i ich Rodziców zapraszamy we wtorek 14 czerwca 2022 o godzinie 16.

Lista rezerwowa – osoby będą przyjmowane zgodnie z kolejnością na liście:

IG543
NB272
MW860
HM060
AI050
LD961
LO188
PS045
MN 541
EG 387
ZK890

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja została zakończona.

Opłaty

Opłata za egzamin wstępny do szkoły wynosi 350 zł.

Prosimy o wpłatę na konto o numerze: 70 1240 5934 1111 0010 8464 5174 w tytule wpisując „rekrutacja Startowa 4K + imię i nazwisko kandydata/tki”.

Wpisowe do szkoły wynosi 1450 zł.

Suma opłat za naukę wynosi 1300 zł miesięcznie (obowiązuje do końca czerwca) – od lipca 1450 zł, płatne z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca przed rozpoczęciem nauki w szkole do czerwca klasy maturalnej włącznie.

Z „Procedurą Opłat i Windykacji” przyjętą przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO powinni zapoznać się wszyscy rodzice wysyłający lub planujący wysłać swoje dziecko do jednej ze szkół naszego Zespołu.

Pobierz dokument „Procedura Opłat i Windykacji”