Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o szkole oraz wywiadem z dyrektorką Ewą Kurman-Grzybko.

Rekrutacja

Szanowani Państwo, na tę chwilę wszystkie miejsca do klasy 1 są zajęte i potwierdzone.
Gdyby zwolniło się miejsce, będziemy kontaktować się z kolejnymi osobami z listy rezerwowej.

LISTA REZERWOWA – wg kolejności

 1. SN839
 2. ZS592
 3. RK233
 4. MB904
 5. AK127
 6. KK306
 7. JT468
 8. FG302
 9. TC933
 10. SB763
 11. LS525
 12. MK558
 13. AM496
 14. HN638
 15. FP402
 16. HO105
 17. BK340
 18. ZŁ548
 19. ZK702
 20. KK578
 21. WS916
 22. MD234
 23. MZ697
 24. IK-C005
 25. NDC578
 26. MJ473

Pisemne egzaminy wstępne

Dwuczęściowy egzamin z języka polskiego sprawdza umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, analizę i interpretację tekstu (część 1.) oraz tworzenie spójnego tekstu (część 2.).

Egzamin z matematyki sprawdza znajomość podstaw, zawiera też dodatkowe zadania dla osób chcących rozszerzać matematykę.

Rozmowa rekrutacyjna

Czemu służy rozmowa rekrutacyjna? Chcemy poznać Twoje zainteresowania i Twoją gotowość do samodzielnej pracy nad własnym rozwojem. Chcielibyśmy także, żeby egzamin wstępny był dla Ciebie wyzwaniem i interesującą przygodą.

Dlatego proponujemy Ci wizytę w jednym z trochę mniej znanych muzeów Warszawy i okolic i przygotowanie relacji z tej wizyty. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Krok 1. Korzystając ze stron www. przyjrzyj się każdemu z muzeów wymienionych na liście i wybierz spośród nich to, które jest najbliższe Twoim zainteresowaniom.

  1. Muzeum Azji i Pacyfiku
  2. Muzeum Etnograficzne
  3. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
  4. Muzeum Geologiczne
  5. Muzeum Neonów
  6. Muzeum Nurkowania
  7. Muzeum Pieniądza NBP
  8. Muzeum Sportu
  9. Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski
  10. Muzeum Warszawskiej Pragi
  11. Muzeum Ziemi
  12. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
  13. Muzeum Kinematografii w Łodzi
  14. Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Krok 2. Pójdź do muzeum i dokładnie zapoznaj się z ekspozycją/wystawą. Pamiętaj o udokumentowaniu wizyty własnoręcznie zrobionymi fotografiami, w tym selfie. Zrób notatki. Zwróć uwagę na to, co Cię zdziwiło, zainteresowało szczególnie, skłoniło do zadania pytań.

Krok 3. Po wizycie w muzeum uzupełnij swoje wrażenia i informacje zdobyte podczas zwiedzania muzeum o dodatkową wiedzę, umożliwiającą pogłębienie refleksji. Jak to zrobić? W dowolnej formie, najbardziej odpowiadającej wybranej tematyce – a zatem przeczytaj artykuł, przeprowadź i opisz eksperyment, przeprowadź wywiad ze specjalistą, obejrzyj film popularnonaukowy lub dokumentalny itd.

Krok 4. Przygotuj relację z wizyty i Twojej pracy nad tematem w dowolnej, czytelnej formie graficznej – plakatu z mapą myśli, portfolio, prezentacji multimedialnej, filmu, albumu, ilustrowanego opowiadania, a może monodramu z ilustracjami, którą nam zaprezentujesz podczas rozmowy. Ważne jest, by Twoja relacja zawierała następujące elementy:

  1. Czytelne i wnikliwie przedstawienie tematu wystawy/ekspozycji z uwzględnieniem Twojej wiedzy o prezentowanej  tematyce i podaniem źródła tej wiedzy;
  2. Przedstawienie dwóch – trzech konkretnych zalet wystawy/ ekspozycji w odniesieniu do jej tematyki (ładny widok z okna sali wystawowej nie jest dobrym uzasadnieniem);
  3. Twoją propozycję zmiany lub uzupełnienia wystawy/ekspozycji, uzasadnioną merytorycznie (potrzeba bufetu albo krzesełka w sali nie jest uzasadnieniem merytorycznym);
  4. Wnioski – odpowiedź na pytanie, czy poleciłabyś/ poleciłbyś tę wystawę osobie o podobnych do Twoich zainteresowaniach i dlaczego.

Prezentacja Twojej relacji powinna trwać między 5 a 7 minut.

Następnie odbędzie się rozmowa z Komisją nawiązująca do Twojej prezentacji. Cały egzamin trwa 15 – 20 minut.

Terminarz rekrutacji

16 listopada 2022 roku godz. 17.30 – pierwsze spotkanie informacyjne online

19 listopada 2022 roku godz. 10.00-12.30 – otwarta szkoła

od 16 listopada 2022 roku do 10 marca 2023 roku (do godz. 20) – zapisy przez formularz

1 marca 2023 roku godz. 17.30 – drugie spotkanie informacyjne online

4 marca 2023 roku godz. 10.00-11.30 – otwarta szkoła

10 marca – potwierdzenie wpłat za egzaminy wstępne

24 marca 2023 roku godz. 14.00-16.00 – pisemny egzamin wstępny z języka polskiego

25 marca 2023 roku godz. 10.00-12.00 – pisemny egzamin wstępny z matematyki

29 marca – 4 kwietnia 2023 roku – egzaminy wstępne – ustne

maksymalnie połowa maja – wyniki rekrutacji

Opłaty

Opłata za egzamin wstępny do szkoły wynosi 350 zł.

Prosimy o wpłatę na konto o numerze: 70 1240 5934 1111 0010 8464 5174 w tytule wpisując „rekrutacja Startowa 4K + imię i nazwisko kandydata/tki”.

Wpisowe do szkoły wynosi 1450 zł.

W lipcu i sierpniu 2023 roku czesne wynosi 1450 złotych.

Od września 2023 roku czesne będzie wynosić 1600 złotych.

Czesne jest płatne do piątego dnia każdego miesiąca od lipca przed rozpoczęciem nauki przez dwanaście miesięcy w roku, przez wszystkie lata nauki, do czerwca klasy maturalnej włącznie. Jeśli mają Państwo więcej dzieci w naszym Zespole Szkół, przysługuje Państwu zniżka po 100 zł na dziecko.

Z „Procedurą Opłat i Windykacji” przyjętą przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO powinni zapoznać się wszyscy rodzice wysyłający lub planujący wysłać swoje dziecko do jednej ze szkół naszego Zespołu.

Pobierz dokument „Procedura Opłat i Windykacji”