dr Ewa Korulska

koordynatorka do spraw wychowawczych

nauczycielka języka polskiego; tutorka

„Startowa” powstała w 2007 roku jako drugie gimnazjum Zespołu Szkół „Bednarska”. Nieoczekiwanie wypączkowała z Gimnazjum nr 20 na Raszyńskiej, w którym przez 5 lat byłam wicedyrektorką, ucząc się zarządzania szkołą. Kiedy rodziła się „Startowa” chciałam, żeby była to szkoła, w której ludzie czują się bezpiecznie i rozkwitają. Żeby była miejscem, do którego przychodzi się z przyjemnością. Jestem bowiem przekonana, że to niezbędne, by skutecznie uczyć i efektywnie się uczyć. Może dlatego, że sama nie cierpiałam chodzić do szkoły.

Przez dziesięć lat na Startowej powstał zespół świetnych nauczycieli, którzy chcą i potrafią współpracować w tworzeniu coraz lepszej Szkoły. W budowaniu zespołu pomaga mi doświadczenie nabyte w Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, w której jestem tutorką od 2005 roku, a także przygotowanie i prowadzenie kilkunastu rad warsztatowych dla dyrektorów, opublikowanych w wydawnictwie Raabe i „Dyrektorze Szkoły”. Współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej, współtworzyłam między innymi program Media Starter, a także kurs Oceniania Kształtującego dla młodych nauczycieli. Przez kilkanaście lat, do 2016 roku, prowadziłam autorskie zajęcia z kultury szkoły dla studentów podyplomowych wydziału pedagogiki UW. Z wykształcenia jestem polonistką i etnolożką, z zainteresowań – socjologiem kultury.

W wolnym czasie uciekam w góry.